Byrgyrs gyda ganais salad ag sglodion

Byrgyr Stêc Cymraeg – £8.95
(neu £9.95 gyda chaws)
Byrgyr Cig Oen – £8.95
(G) Byrgyr Ffa Sbeislyd – £6.95
Byrgyr Ciw Iâr wedi ffrio’n Ddeheuol gyda cholslo – £7.95

Pysgod – Gyda phys gardd*, sglodion, lemon ag saws Tartar

Penfras mewn cytew cwrw * Gyda Phys madarch – £10.95
Sgampi Whitby £10.95
Lleden mewn briwsion  £8.25 

Prif Brydau

(G) Ham wedi ei sleisio, gyda dau wy buarth ag sglodion – £11.50
Macaroni Caws gyda bara garlleg a garnais salad – £7.25
(G) Omled wedi’i choginio’n ffres gyda salad a sglodion – £7.75
(Ham a Chaws / Caws a Nionyn / Caws a Thomato)
(G) Tsili Cig Eidion Cartref gyda reis – £7.25

Salad Crensio – Gyda’r topin canlynol

Ham wedi ei gwcio gartref – £8.50
Thiwna – £8.50
Corgimychiaid mewn saws Mary Rose – £8.95
 Salad Cesar – Darnau cyw iâr, croutons cig moch creision, dail babanod a dresin Cesar – £9.95 

(G) Cawl cartref gyda rhôl â chrwstyn a menyn  – £4.95
Taten drwy’i Chroen o £5.25
(G) Brechdan wedi’i thostio o £4.95
Panini wedi’i thostio o £5.95

Amrywiaeth o bethau i’w llenwi gyda garnais salad

Stecen funud wedi’i ffrio’n gyflym, gyda nionyn mewn rhôl ciabatta – £6.95
Ciabatta Cig Moch – tafellau cig moch cefn trwchus mewn rhôl ciabatta – £5.95
Cibatta Cig Moch (fel uchod) gyda dwy wy – £7.55

Mae dewis o saladau a brechdanau wedi’u prisio’n unigol ar gael yn ein cabinet oer

(G) heb glwten