Ar gael o 4.00pm ymlaen – Ffoniwch 01766 516032 i archebu
Ein dewis o Bitsas Tenau a Chreisionllyd Newydd eu Pobi 12” – wedi’u gorchuddio â saws tomato a chaws ynghyd ag un o’r canlynol:

Margarita – Mosarela £8.50
Ham a Madarch £8.50
Hawäiaidd – Ham ac Afal Pîn £8.50
Tiwna, Nionyn Coch ac India-corn £8.50
Tomato, Nionyn Coch ac Olifau £8.95
Llysieuol: India-corn, Pupurau Cymysg, Nionyn Coch a Madarch £8.00
Peperoni, Ham a Salami £9.00Poeth a Sbeislyd – Cig Eidion Tsili, Jalapeno a Phupur Gwyrdd £9.00

A Mwy…

Byrgyr Cig Eidion 8 owns mewn bynsen £4.50
Am Gaws Myglyd a Bacwn, ychwanegwch £1.50
Byrgyr Cyw Iâr Wedi’i Ffrio yn y Dull Deheuol mewn bynsen £3.50
Byrgyr Ffa Sbeislyd mewn bynsen £3.25
Penfras Mewn Cytew Cwrw Ffres £5.50
Sglodion Mawr £2.00
Sglodion Mawr gyda Chaws £3.25
Sglodion Mawr gyda Chaws a Grefi £3.50
Pys Slwtsh £1.25Cylchoedd Nionyn £2.00
Salad Bach £2.00
Colslo £1.50
Bara Garlleg £2.00

Plant

Lasagne Cig Eidion gyda bara garlleg a sglodion neu salad £5.00
Dau Ddinosor Twrci gyda sglodion a pha pob £4.75
Pedwar o Ddarnau Penfras mewn Cytew Ffresgyda sglodion a pha pob £5.00
Dau Dedi Cyw Iâr mewn Briwsion Bara gyda sglodion a pha pob £4.75
Pitsa Caws a Thomato Bach i Blentyn £3.50

Diodydd Poeth

Americano £2.10
Cappuccino £2.50
Latte £2.30Siocled Poeth £2.30
Siocled Poeth gyda Hufen £2.60
Paned o De £2.00

Diodydd Oer

Côc 500ml £1.50
Côc Deiet 500ml £1.50
Sprite 500ml £1.50
Fanta 500ml £1.50
Dŵr Llonydd o Gymru 500ml
£1.50Dŵr Pefriog o Gymru 500ml £1.50

O Fferm Heartsease, Powys –  Diodydd Traddodiadol 425ml wedi’u gwneud gyda dŵr ffynnon pefriog o Gymru:

Lemonêd Hen Ffasiwn £1.80
Lemonêd Mafon £1.80
Diod Cyrains Duon £1.80
Diod Blodau’r Ysgaw £1.80