Ar gael hyd at 16:00

(G) Cawl cartref gyda rhôl â chrwstyn a menyn – £4.50

(G) Byrgyr Cig Oen gyda garnais salad a sglodion – £6.65
(G) Byrgyr Cig Eidion gyda garnais salad a sglodion – £6.65
Byrgyr Cyw Iâr wedi’i ffrio’n Ddeheuol, gyda sglodion a cholslo – £6.45
(G) Byrgyr Ffa Sbeislyd gyda sglodion a garnais salad – £5.90

Penfras mewn Cytew Cwrw gyda phys gardd a sglodion – £7.85
Lleden mewn Briwsion gyda sglodion a phys – £7.65
Sgampi Whitby Llawn Gynffon gyda phys gardd a sglodion – £8.25

(G) Ham, dau ŵy maes a sglodion – £6.95
Brest Cyw Iâr wedi’i Rhostio, gyda sglodion, pys a grefi – £7.85
Macaroni Caws gyda bara garlleg a garnais salad – £6.25
(G) Omled wedi’i choginio’n ffres gyda salad a sglodion – £6.50
(Ham a Chaws / Caws a Nionyn / Caws a Thomato)
(G) Tsili Cig Eidion Cartref gyda reis – £6.25

(G) Amrywiol frechdanau a phaninis wedi’u tostio gyda garnais salad, o – £4.95
(G) Taten drwy’i Chroen (amrywiaeth o bethau i’w llenwi) gyda garnais salad, o – £4.95
Stecen funud wedi’i ffrio’n gyflym, gyda nionyn mewn rhôl ciabatta – £6.95
Ciabatta Cig Moch – tafellau cig moch cefn trwchus mewn rhôl ciabatta – £5.95

Mae dewis o saladau a brechdanau wedi’u prisio’n unigol ar gael yn ein cabinet oer
Cofiwch am ‘Gynigion y Dydd’ ar y Fwydlen Amser Cinio

(G) Mae dewisiadau heb glwten ar gael ar gyfer y prydau hyn