Bwydlen Gyda’r Nos ar gael o 4.00pm.

 Archebion olaf nos Sul hyd ddydd Gwener 8.00pm. Archebion olaf nos Sadwrn 8.45pm

I Ddechrau

Cawl Cartref y Dydd gyda rhôl â chrystyn a menyn £4.95

Silod mân cras mewn briwsion bara gyda saws tartare a darnau o lemon a leim ffres £5.50

Calamari mewn Briwsion Bara Panko gyda dip tsili a darnau o lemon a leim ar wely o letys ffres £7.50

Coctêl Corgimychiaid, yr Hen Ffefryn, gyda saws Marie Rose a bara brown meddal £6.25

Prif Gyrsiau

Byrgyr Stêc Gymreig 8 Owns gyda chaws, bacwn a mwstard ynghyd â cholslo cartref, Cylchoedd nionyn a sglodion tew £13.95

Stecen Ffolen Leol 8 Owns wedi’i choginio i’ch plesio, gyda Cylchoedd nionyn, madarchen, tomato a sglodion tew £14.50 

Stecen Gamwn 8 owns gydag ŵy, afal pîn, cylchoedd nionod, tomato, pys a sglodion tew £11.95

Tri Golwyth Cig Oen a mint wedi’u coginio at eich dant gyda thatws stwnsh a llysiau ffres £15.95

Selsig Porc a chennin ein cigydd a thatws stwnsh gyda nionyn  wedi’i garameleiddio, grefi a llysiau ffres £10.95

Afu ŵyn a chig moch mewn greifi nionyn gyda thatws stwnsh a phys slwts £11.50

Pastai Gartref y Dydd (holwch am ei chynnwys) gydag un ai sglodion tew neu datws stwnsh a llysiau ffres y tymor £12.50

Porc Bol wedi’i Goginio’n Araf ar wely o datws stwnsh a llysiau ffres, grefi a saws afal £13.50

Cyw Iâr yr Heliwr – brest cyw iâr wedi’i lapio mewn bacwn gyda saws barbeciw gludiog ynghyd ag india-corn, Cylchoedd nionyn, colslo a sglodion tew £15.95

Lasagne Cig Eidion Arbennig y Pen-cogydd gyda bara garlleg, salad a sglodion tew £12.50

Ham, Ŵy a Sglodion, y Clasur – sleisys ham gyda sglein mêl, dau ŵy maes a sglodion tew £11.50

Cyrri Cyw Iâr (cymedrol) gyda reis basmati neu sglodion neu hanner a hanner, bara naan a chatwad mango £11.50

Penfras 8-10 Owns mewn Cytew – penfras mewn cytew cwrw, clasur Spooner’s, gyda sglodion tew, pys slwts a saws tartare £10.95

Clasur y Dafarn: Sgampi Cynffongyfan Whitby, sglodion tew, pys gardd, saws tartare a darn o lemon £10.95

Ffiled Eog gyda saws bwyd môr, llysiau ffres a thatws stwnsh £14.95

Moules Marinière – cregyn gleision mewn saws gwin gwyn, garlleg a nionyn gyda bara â chrystyn £13.95

Pitsas – pitsa 12” tenau a chrimp wedi’i orchuddio â saws tomato a chaws mosarela gyda’r canlynol ar ei ben:

Margarita – Mosarela £9.50 (V) • India corn, pupurau cymysg, nionyn coch a madarch £10.45 (Ll)

Tomato, nionyn coch ac olewydd £10.45 (V) • Ham a madarch £10.45 • Ham ac afal pîn £10.45
• Tiwna, nionyn coch ac india corn £10.45 Pepperoni, ham a salami £10.75

Lasagne Pwmpen Cnau Menyn a Chaws Gafr gyda bara garlleg, salad a sglodion tew £11.50 (V)

Tagliatelle madarch gyda bara garlleg £11.50 (V)

Salad Cesar gyda darnau mawr o gyw iâr, croutons, bacwn cras, dail ifanc a dresin Cesar £9.95

Ar yr Ochr

Sglodion tew £3.25
Wyth cylch nionyn £2.95
Colslo cartref £2.95
Madarch £2.50
Salad bychan cymysg £2.75
Llysiau ffres £2.95
Saws pupur £2.75

I Bwdin

Wafflau Gwlad Belg gyda sleisys banana, hufen iâ taffi ac afal a saws taffi £5.95
Poitsh Eton  – meringue a mafon gyda hufen ffres drostynt £5.50
Pwdin Taffi Gludiog Cartref gyda saws taffi trioglyd £5.75
Pei afal gyda chwstard neu hufen ffres £5.50
Pwdin bara cartref gyda chwstard £5.50

Hufen Iâ a Sorbedau

 Syndis Hufen Iâ  – Mefus a Fanila neu Siocled a Minceg £4.50

 Te a Choffi
Pot o De £2.00
Cappuccino £2.50
Americano £2.10
Latte £2.30
Espresso £1.80
Espresso Dwbl £2.60
Siocled Poeth £2.30
Siocled Poeth gyda hufen £2.50
Siocled Poeth gyda hufen a malws melys £2.95
Siocled Poeth gyda surop £2.80

Coffi neu Siocled Poeth gyda Gwirod £5.00

(Ar gael gyda Chwisgi, Brandi, Rym, Gwirod Gwyddelig neu eich dewis chi)

Mae ein holl gig yn gynnyrch lleol, wedi’i gyflenwi gan TJ Roberts, Cigydd, y Bala, Gwynedd

(Ll) Dewis Llysieuol

 Diolch am ddewis Spooner’s heno. Gobeithiwn yn fawr eich bod wedi mwynhau eich pryd.

Os oes gennych unrhyw sylw, gadewch i’r sawl sy’n arolygu heno wybod.

Hoffem eich croesawu yn y bore i fwynhau brecwast wedi’i goginio ar y pryd.

Mae Spooner’s ar agor drwy’r dydd bob dydd, o 9 o’r gloch ymlaen, ar gyfer te, coffi a chacennau.

 Mae’r fwydlen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

wales_food_rating