Bwydlen Gyda’r Nos ar gael o 4.00pm ymlaen – Archebion Olaf 8.45pm

I Ddechrau
Cawl Cartref y Dydd y Pen-cogydd gyda rhôl â chrystyn a menyn £4.95
Silod mân cras mewn briwsion bara gyda darnau o lemon a leim ffres £5.50
Teisen Bysgod Cranc ac Eog wedi’i ffrio mewn padell a’i gweini ar wely o ddail berwr ffres gyda dip tsili £6.80
Bara Garlleg plaen £3.50 neu gyda chaws £4.25

Prif Gyrsiau
Byrgyr Stêc Gymreig 8 owns â chaws mwg, cig moch a thomato ar ei ben gyda chylchoedd nionod a sglodion tew £13.95
Byrgyr Cyw Iâr – brest cyw iâr pili-pala gyda thomato a salad mewn bynsen gyda sglodion tew £12.95
Stecen Ffolen Leol 8 owns wedi’i choginio i’ch plesio, gyda chylchoedd nionod, madarchen, tomato a sglodion tew £14.50
Gril Cymysg Arbennig Spooner’s – stecen ffolen, stecen gamwn, golwyth porc, selsigen, pwdin gwaed, ŵy, cylch nionyn, madarchen, tomato, pys a sglodion tew £16.95
Stecen Llygad yr Asen Leol 10 owns wedi’i choginio i’ch plesio, gyda chylchoedd nionod, madarchen, tomato a sglodion tew £19.95
Stecen Gamwn 8 owns gydag ŵy, afal pîn, cylchoedd nionod, tomato, pys a sglodion tew £11.50
Pastai Stêc a Chwrw NEU Bastai Cyw Iâr, Gamwn a Chennin Arbennig y Pen-cogydd gydag un ai sglodion tew neu datws stwnsh a llysiau ffres y tymor £12.50
Supreme Cyw Iâr Wedi’i Lapio mewn Bacwn gyda thatws newydd, llysiau ffres a thwist caws glas £13.95
Lasagne Cig Eidion gyda bara garlleg, salad a sglodion tew £12.50
Ham, Wy a Sglodion, y Clasur – sleisys ham gyda sglein mêl, dau ŵy maes a sglodion tew £11.50
Penfras 8-10 owns mewn Cytew – penfras mewn cytew cwrw, clasur Spooner’s, gyda sglodion tew, pys slwts a saws tartare £10.95
Clasur y Dafarn: Sgampi Cynffongyfan Whitby, sglodion tew, pys gardd, saws tartare a darn o lemon £10.95
Salad Cesar gyda darnau mawr o gyw iâr, croutons bacwn cras, dail ifanc a dresin Cesar £10.50
Pitsas – pitsa 12” denau a chrimp wedi’i orchuddio â saws tomato a chaws mozzarella gyda’r canlynol ar ei ben:
Margarita – Mozzarella £9.50 (V) • India corn, pupurau cymysg, nionyn coch a madarch £9.95 (Ll)
Tomato, nionyn coch ac olewydd £9.95 (V) • Ham a madarch £9.95 • Ham ac afal pîn £9.95 • Tiwna, nionyn coch ac India corn £9.95 Pepperoni, ham a salami £10.25
Lasagne Pwmpen Cnau Menyn a Chaws Gafr gyda bara garlleg, salad a sglodion tew £11.50 (Ll)
Cyrri Llysiau (cymhedrol) gyda reis basmati, bara naan, salad a chatwad mango £11.50 (Ll)

Ar yr Ochr
Sglodion tew £3.25
Wyth cylch nionyn £2.95
Colslo cartref £2.95
Madarch £2.50
Salad bychan cymysg £2.75
Llysiau ffres £2.95
Saws pupur £2.75

I Bwdin
Tartenni Crymbl – Browni Siocled, Triog Gwsberis ac Afal neu Riwbob
Gyda dewis o hufen ffres neu hufen iâ fanila £5.75
Wafflau Gwlad Belg gyda sleisys banana, hufen iâ taffi ac afal a saws taffi £5.95
Poitsh Eton – meringue a mafon gyda hufen ffres drostynt £5.50
Pwdin Taffi Gludiog Cartref gyda saws taffi trioglyd £5.75

Hufen Iâ a Sorbedau
Syndis Hufen Iâ – Mefus a Fanila, Diliau Mêl neu Siocled a Minceg £4.50
Dau sgŵp o Sorbed Lemwn neu Fango £4.95

Te a Choffi
Pot o de £2.00
Pot o De Arbennig £2.00
Cappuccino £2.50
Coffi Gwyn £2.40
Americano £2.40
Latte £2.40
Espresso £1.80
Espresso Dwbl £2.60
Siocled Poeth £2.50
Siocled Poeth gyda hufen £2.90
Siocled Poeth gyda hufen a malws melys £3.20
Siocled Poeth gyda surop £3.10
Mochaccino £2.70
Coffi neu Siocled Poeth gyda Gwirod £5.00
(Ar gael gyda Chwisgi, Brandi, Rym, Gwirod Gwyddelig neu eich dewis chi)

Diolch am ddewis Spooner’s heno. Gobeithiwn yn fawr eich bod wedi mwynhau eich pryd.
Os oes gennych unrhyw sylw, gadewch i’r sawl sy’n arolygu heno wybod.

Hoffem eich croesawu yn y bore i fwyta brecwast wedi’i goginio ar y pryd.
Mae Spooner’s ar agor trwy’r dydd bob dydd, o 9 o’r gloch ymlaen, ar gyfer te, coffi a chacennau.

Mae’r fwydlen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

wales_food_rating