Byddwn ar agor 7 diwrnod yr wythnos a bydd ein gwasanaeth Siop Cludfwyd yn parhau i fod ar gael rhwng 09:00 – 16:00.

Bydd Gwasanaeth Bwrdd ar gael rhwng 12:00 – 20:00, tra bydd Gwasanaeth Bwrdd Bar ar gael rhwng 12:00 – 22:00.