post

Mae Tap Takeover Spooner’s yn dychwelyd ar gyfer 2019

O ddydd Iau 2il o Fai ymlaen mae Bragdy Three Tuns byd-enwog yn cymryd drosodd am tuag wythnos.
Dewch i flasu’r amrywiaeth eang o gwrw sydd ar gael, gan gynnwys…

XXX 4.3% – Cwrw enwog o rysáit a basiwyd i lawr gan y teulu Roberts, yn ysgafn gyda chwerwder golau o gymeriad blodeuol

Best 3.8% – Cwrw brown traddodiadol.

Rantipole 3.6% – Golau ysgafn gydag awgrymiadau o flodau ysgawen.

Solstice 3.9% – Lliw gwellt, ysgafn,

Stout 4.4% – Stowt du,

Cleric’s Cure 5.0% – IPA

post

Carferi Dydd Sul yn nol!

Mae Cinio Sul Spooner yn ôl o’r Sul hwn fel Carferi

Ymunwch â ni Ddydd Sul rhwng 12 Canol Dydd a 3yh ar gyfer ein Carferi Dydd Sul. Mwynhewch ddewis o gigoedd rhost blasus on cigydd T.J.Robert o Fala, ag llysiau tymhorol ffres.

I osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen trwy ffonio 01766 516032 neu e-bostiwch spooners@ffwhr.com

Opsiwn llysieuol ar gael

Cinio ar gael yn amodol ar argaeledd

Prif Gwrs £ 8.95
Prif Gwrs a Phwdin £ 12.50
Plentyn £ 4.95

post

Bwydlen Nadolig

O ddydd Gwener 30 Tachwedd hyd ddydd Sul 23 Rhagfyr 2018
Rhaid archebu ymlaen llaw: 01766 516032

I DDECHRAU
Cawl Gwreiddlysiau Swmpus gyda moron, pannas a rwden ynghyd
â chroûtons garlleg a pherlysiau
Pate Llyfn Iau Cyw Iâr a Pherlysiau Arbennig y Pen-cogydd gyda
ffon o fara cyflawn a chatwad llugaeron ac oren
Wy Selsig Cartref yn cynnwys cig selsig a phwdin gwaed gyda
chatwad nionyn coch a dail salad
• • •
PRIF GYRSIAU
• • •
Cinio Nadolig Traddodiadol – Brest Twrci Blasus ein Cigydd gyda
stwffin bricyll, saws llugaeron, moch bach mewn blanced, llysiau
ffres y tymor a grefi llugaeron trwchus
Cig Eidion Wellington Arbennig y Pen-cogydd – stecen ffiled
8 owns gyda madarch, garlleg a nionod mewn crwst ynghyd â
thatws rhost, llysiau ffres y tymor a saws gwin coch
Stecen Ffiled 8 Owns wedi’i choginio’n ôl eich dymuniad ar wely o
sbigoglys gyda menyn garlleg, tomatos ceirios ar y gangen,
madarchen fflat a sglodion
Ffiled Eog mewn crwst perlysiau wedi’i choginio’n araf gyda saws
bwyd môr (corgimychiaid, cregyn gleision, garlleg, nionod a ffenigl
trymsawr) – ynghyd â thatws rhost a llysiau ffres y tymor
Madarch wedi’u Llenwi â Chaws Gafr – yn cynnwys pupurau, nionod
coch, garlleg a pherlysiau ac wedi’u gorchuddio a saws caws gafr
ffres, ynghyd â llysiau ffres y tymor
Coctel Corgimychiaid Clasurol gyda bara cyflawn a sleisen o
lemon ffres
Llysiau ffres y tymor yw – tatws rhost, sbrowts, pannas wedi’u
rhostio mewn mêl, moron a bresych coch gydag afal a rhesins
• • •
PWDINAU
Pwdin Nadolig Traddodiadol – gyda hufen iâ ffrwythau sbeislyd y Nadolig a
saws brandi
Cacen Gaws Siocled Gartref – gyda hufen ffres neu hufen iâ ffrwythau
sbeislyd y Nadolig
Poitsh Nadolig – fersiwn Nadoligaidd o’r Poitsh Eton clasurol gyda llugaeron,
oren a sbeisys tymhorol a meringue mâl ynghyd â hufen ffres neu hufen iâ
ffrwythau sbeislyd y Nadolig
Cawsiau Amheuthun Amrywiol – gyda grawnwin ffres a chracers
• • •
£19.95 YR UN
(codir £2.50 yn ychwanegol am y
Cig Eidion Wellington a’r Stecen Ffiled)
Eich dewis o Goffi Ffres gyda minceg siocled