Ar gael hyd at 11:30

Grawnfwyd gyda llefrith hanner-sgim ffres – £1.75
Iogwrt Ffrwythau – £0.95
Ffrwythau Ffres – £0.85
Sudd Oren neu Afal Ffres – £1.20
Croissant Menyn – £1.30
Tost – £0.70
Jamiau ac ati – £0.30

Brecwast Bach – £4.95
Sudd Afal neu Oren
Cig moch, selsigen, ffa pob, teisen datws a thomato
Tost a jamiau ac ati

Brecwast Canolig – £6.25
Sudd Afal neu Oren
Dwy sleisen o gig moch, selsigen, ŵy, ffa pob, teisennau tatws, pwdin gwaed, madarch a thomato
Tost a jamiau ac ati

Brecwast Mawr – £7.75
Sudd Afal neu Oren
Dwy sleisen o gig moch, dwy selsig, dau ŵy, ffa pob, dwy deisen datws, pwdin gwaed, madarch a thomato
Dwy dafell o dost a jamiau ac ati

Brecwast Llysieuol – £5.25
Sudd Afal neu Oren
Ŵy wedi’i ffrio, dwy selsigen lysieuol, ffa pob, teisen datws a thomato
Tost a jamiau ac ati

Ffa pob ar dost / Dau ŵy (wedi’u ffrio neu wedi’u potsio) ar dost – £3.70
(Gyda thost a jamiau ac ati)

Bap Cig Moch – £3.50
Bap Selsig – £3.50
Bap Ŵy wedi’i Ffrio – £3.30

Eitemau brecwast ychwanegol – 80c yr un

Brecwastau Plant

Gyrrwr Bws – Selsigen a ffa pob ar dost – £2.00
Gyrrwr Tractor – Selsigen, ŵy wedi’i ffrio, teisen datws a ffa pob – £3.20
Gyrrwr Trên – Selsigen, cig moch, ŵy wedi’i ffrio, teisen datws a ffa pob – £4.00
Amrywiaeth o fathau o de, coffi a diodydd meddal bob amser ar gael