post

Bwydlen Nadolig

O ddydd Gwener 29ain Tachwedd hyd ddydd Llun 23 Rhagfyr 2019
Rhaid archebu ymlaen llaw: 01766 516032

I DDECHRAU
Cawl Llysiau Rhost y Tymor gyda Stilton – gyda rhôl â chrystyn a menyn.
Eog Coch – gyda betys a crème fraiche gyda fodca.
Terîn Coesgyn Porc Mwstard – gyda chatwad nionyn coch, tost a salad bach.
Salad Frittata Caws Gafr a Betys.

PRIF GYRSIAU
Cinio Nadolig Rhost Traddodiadol:
Brest Twrci Blasus ein Cigydd – gyda stwffin llugaeron a bacwn, mochyn bach mewn blanced, tatws rhost, sbrowts, panas wedi’u rhostio mewn mêl, moron a chabaets coch.
Stecen Llygad yr Asen 8 Owns – gyda sglodion bras, cylch nionyn cartref, madarchen garlleg, tomato ceirios a menyn garlleg.
Ffiled Draenog Môr wedi’i Ffrio – gyda saws menyn lemon a pherlysiau, ffa gwyrdd ffres, tatws newydd a llysiau ffres.
Tair Madarchen y Maes – wedi’u llenwi â sbigoglys garlleg a llysiau cymysg Môr y Canoldir a chaws Cheddar gratiedig a briwsion bara drostynt – gyda llysiau ffres.

PWDINAU
Pwdin Nadolig – gyda saws brandi neu hufen iâ Nadoligaidd.
Cacen Gaws ‘After-Eight’ Gartref – gyda saws siocled mint hufennog.
Poitsh Nadolig – fersiwn Nadoligaidd o’r Poitsh Eton clasurol gyda llugaeron, oren, mefus, mwyar cymysg a meringue mâl sinamon.
Detholiad o Gawsiau o Gymru – gyda grawnwin ffres, catwad nionyn a chracers.

I ORFFEN
Pot o De neu Goffi Ffres o’ch dewis a Mins-pei Gartref.

£20.95 yr un
Nodwch:
Codir £2.50 yn ychwanegol am y Stecen Llygad yr Asen.

Lawr lwythwch y fwydlen

post

Mae Tap Takeover Spooner’s yn dychwelyd ar gyfer 2019

O ddydd Iau 2il o Fai ymlaen mae Bragdy Three Tuns byd-enwog yn cymryd drosodd am tuag wythnos.
Dewch i flasu’r amrywiaeth eang o gwrw sydd ar gael, gan gynnwys…

XXX 4.3% – Cwrw enwog o rysáit a basiwyd i lawr gan y teulu Roberts, yn ysgafn gyda chwerwder golau o gymeriad blodeuol

Best 3.8% – Cwrw brown traddodiadol.

Rantipole 3.6% – Golau ysgafn gydag awgrymiadau o flodau ysgawen.

Solstice 3.9% – Lliw gwellt, ysgafn,

Stout 4.4% – Stowt du,

Cleric’s Cure 5.0% – IPA

post

Carferi Dydd Sul yn nol!

Mae Cinio Sul Spooner yn ôl o’r Sul hwn fel Carferi

Ymunwch â ni Ddydd Sul rhwng 12 Canol Dydd a 3yh ar gyfer ein Carferi Dydd Sul. Mwynhewch ddewis o gigoedd rhost blasus on cigydd T.J.Robert o Fala, ag llysiau tymhorol ffres.

I osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen trwy ffonio 01766 516032 neu e-bostiwch spooners@ffwhr.com

Opsiwn llysieuol ar gael

Cinio ar gael yn amodol ar argaeledd

Prif Gwrs £ 8.95
Prif Gwrs a Phwdin £ 12.50
Plentyn £ 4.95