post

Ymunwch â ni bob Dydd Sul rhwng 12:00 – 15:00 wrth i ni lansio ein bwydlen Cinio Dydd Sul newydd, ffefryn ymhlith pobl leol ac ymwelwyr!

Mwynhewch Fadarch Garlleg Hufennog blasus, ‘Pate’ Afu Cyw Iâr blasus neu Cawl Cartref cysurus i dechrau.

Yna byddwn yn gweini Cinio Dydd Sul traddodiadol; Dewis o gig eidion, cig oen neu borc lleol gyda llysiau tymhorol ffres a’r gweddill.

Fel arall, dewiswch ein Ffiled ‘Seabass’ wedi’i ffrio a’i weini gyda ‘Samphire’, Tatws Newydd, Ffa Werdd a Menyn Lemwn.

Os oes digon o le ar gyfer Pwdin, mae gennym ni dri opsiwn blasus ar gael!

Dewiswch rhwng Crymbl Afal a Sinamon, ‘Mousse’ Siocled Oren neu Waffl Belg Cynnes.

Ewch i’n gwefan: www.spoonerspub.co.uk i weld y fwydlen Cinio Dydd Sul llawn.

Prisio; Prif Gwrs £9.95, Dau gwrs £12.95 a Thri Cwrs £15.95.

Rydym yn argymell archebu bwrdd ymlaen llaw drwy alw 01766 516032 neu e-bostio spooners@ffwhr.com

Dim ond y fwydlen Cinio Dydd Sul fydd ar gael rhwng 12.00 – 15.00 pob Dydd Sul.

Bydd ein bwydlen arferol yn ailddechrau o 15:00 ymlaen.