post

Mae’r cynigion arbennig canlynol ar gael yn ystod mis Chwefror:

23 Chwefror : Band Eryl Jones

17 Chwefror : Trên Gŵyl Ffolant

Bob dydd hyd at 28 Chwefror : Cynigion Cwrw Casgen – £2.50 am unrhyw beint o gwrw go iawn, Carling neu Thatcher’s rhwng 5pm a 7.30pm

O 7 Chwefror ymlaen : Pob pryd plentyn yn hanner pris – ar gael rhwng 4pm a 6pm dydd Llun i ddydd Gwener

Hyd at 9 Chwefror : Cynigion Amser Cinio – Cawl a phrif gwrs penodol £6.20 (Ar gael rhwng 12 a 4pm bob dydd, heblaw dydd Mawrth a dydd Sul)

Hyd at 9 Chwefror : Rhost y Dydd £6.20 – gyda thatws wedi’u rhostio a llysiau ffres

 Drwy gydol mis Chwefror : 10% o ostyngiad ar Rost y Sul

Bob dydd Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn o 1 i 12 Chwefror,                                                                                                                                                                                                                                                                  yna ar gael bob dydd: Bwydlen gynnar – 2 bryd am £11.99 o blith prydau penodol

Potel am ddim o win y tŷ i bob bwrdd sydd wedi’i gadw ar gyfer 10 o bobl

Gridyll Nos Iau: £10.99 am unrhyw eitem ar ein Bwydlen Gridyll arbennig

Gostyngiad o 20% ar y Fwydlen Bwyd i Fynd: Ar gael ar ddydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn hyd at 10 Chwefror. Ar gael bob dydd ar ôl hynny.

Noson Gwis bob nos Fercher 9 hyd 11pm

Cynigion Rygbi : £2.50 am beint o gwrw, Carling, Thatcher’s neu Guinness yn ystod pob gêm. Cyrri cartref gyda reis, sglodion neu hanner a hanner ar gael am £3.00 o’n bwffe poeth ar hanner amser.

Pob dydd Llun hyd ddydd Gwener rhwng 2 a 4pm : Cynnig Te’r Prynhawn : Coffi am ddim gyda phob chacen a brynir.