Archive for January, 2018

Dydd Gŵyl Dwynwen – 25 Ionawr

Dydd Gŵyl Dwynwen – 25 Ionawr

Dydd Gŵyl Dwynwen – 25 Ionawr Archebwch eich bwrdd rŵan a chewch wydriad o prosecco am ddim pan gyrhaeddwch! Y fwydlen fydd y fwydlen gyda’r nos arferol. Download Menu

Cynigion Arbennig Mis Ionawr!

Cynigion Arbennig Mis Ionawr!

Cynigiwn y bargeinion canlynol drwy gydol mis Ionawr: Cwrw Casgen – unrhyw beint o gwrw casgen am £2.50 rhwng 5pm a 6.30pm dydd Llun i ddydd Gwener hyd at 31 Ionawr. Gostyngiad o 20% ar y Fwydlen Bwyd i Fynd os byddwch yn crybwyll ‘Spooners20’ wrth archebu. Mae’r fwydlen bwyd […]

Read More