post

Cynigion Arbennig Mis Ionawr!

Cynigiwn y bargeinion canlynol drwy gydol mis Ionawr:

Cwrw Casgen – unrhyw beint o gwrw casgen am £2.50 rhwng 5pm a 6.30pm
dydd Llun i ddydd Gwener hyd at 31 Ionawr.

Gostyngiad o 20% ar y Fwydlen Bwyd i Fynd os byddwch yn crybwyll ‘Spooners20’ wrth archebu.
Mae’r fwydlen bwyd i fynd ar gael o 4pm ymlaen bob dydd. Mae’r cynnig ar gael hyd at 31Ionawr.

Bargen Dydd Mercher – 10% o ostyngiad ar bob pryd 4 – 8 pm
Ar gael hyd at 31 Ionawr.

Brecwast Ben Bore yn y Gaeaf– 10% o ostyngiad 9 –10 am

Cynigion Amser Cinio – cawl a phrif gwrs penodol £6.20
Ar gael 12 – 4 pm bob dydd heblaw dydd Mawrth a dydd Sul.
Ar gael hyd at 9 Chwefror.

Pob dydd Mawrth – Rhost y Dydd £6.20
gyda thatws wedi’u rhostio a llysiau ffres.
Ar gael hyd at 9 Chwefror.

Cinio Dydd Sul – 1 cwrs £8.95   2 gwrs £11.95
gyda thatws wedi’u rhostio a llysiau ffres.

Dydd Gŵyl Dwynwen – 25 Ionawr
Archebwch eich bwrdd rŵan a chewch wydriad o prosecco am ddim pan gyrhaeddwch!
Y fwydlen fydd y fwydlen gyda’r nos arferol.