post

Mae ein Cinio Sul Traddodiadol yn dychwelyd i Spooner’s

Dewis o Brif Gwrs

Cig Eidion Rhost Amheuthun gyda Saws Marchruddygl
neu
Coes Porc wedi’i Rhostio gyda Saws Afal

Yr uchod gyda thatws rhost, tatws stwnsh, moron, pys a blodfresych caws
neu
Lasagne Llysiau gyda Bara Garlleg a Salad Ffres

Dewis o Bwdinau

Crymbl Afalau Cartref gyda chwstard, hufen ffres neu hufen iâ
Pwdin Bara Cartref gyda chwstard, hufen ffres neu hufen iâ

Prif Gwrs £8.95

Dau Gwrs £12.50

Prif Gwrs i Blentyn £4.95

I sicrhau bwrdd, ffoniwch 01766 516032