Archive for January, 2017

Yr ydym yn awr ar agor!

Yr ydym yn awr ar agor!

Mae Spooner’s ar ei newydd wedd yn ail-agor Dydd Gwener yma 3.2. Hoffem eich croesawu rhwng 6 a 7 yh i gael rhagflas – bydd canapés ar gael! Diolch yn fawr iawn